Фирмата Адитон ДООЕЛ- Скопје постои на македонскиот пазар веќе 20 години. Главните дејности кои ги работиме се: кршење со хилти секаков тип бетон,дијамантско сечење на армиран бетон со дебелина до 53cm, бушење на кружни отвори со круни,отвори со дијамантски круни, отварање врати, сечење на плочи, ѕидови, носачи, столбови, сечење на асфалт и друго.

 

breaker-gsh-27-vc-108879-108879bosch-gdb-350-we-diamantova-vrtacka-1wandsaegen_09IMG_8723 (Copia)

Copyright 2015 - АДИТОН дооел Скопје, All Rights Reserved.